Ako žiť sexualitu

Ako žiť svoju sexualitu dôstojne, krásne, pravdivo a šťastne.

Sexualita ženy

Keďže my ženy sme bytostne stvorené pre jednotu, nadovšetko túžime po dôvernom vzťahu s iným človekom a občas tejto túžbe obetujeme vlastnú dôstojnosť a identitu. Ocitáme sa v pokušení použiť svoje telo pre falošnú jednotu. Rafinovaná zradnosť takejto jednoty spočíva v tom, že na prvý pohľad vyzerá ako pravá, vonia ako pravá a dokonca tak aj funguje, ale iba na povrchu. Žiaľbohu, existuje veľa žien, ktoré sú ochotné uspokojiť sa s imitáciou intímnosti. Jednou z najväčších chýb, ktorých sa ženy dopúšťajú, je, že si zamieňajú intímnu blízkosť s romatikou. Nazdávame sa, že intimita je to isté, čo romantika, lenže nie je. Túžba po citovej blízkosti nám v žiadnom prípade nedáva zelenú, aby sme sa bezhlavo vrhali do intimity. Ženy sú stvorené pre citovo naplnené priateľstvá. Bez nich vädnú a hynú. A potom stačí, aby sa ich dotkol tenučký pramienok mužskej pozornosti a oni ho lačne vypijú. Ani sa nenazdajú a uviaznu vo falošnej jednote až po kolená. 16

Sex mimo manželský zväzok. Žena na to, aby mohla naplno odovzdať svoje srdce mužovi, musí mať trvalú istotu – a to je možné len v celoživotnom záväzku. Odovzdať celého seba i celé svoje srdce je vážna vec – možno sa dať len jednej osobe, len raz a navždy. Každá zrada, každé narušenie tohto aktu /rozvod, nevera/, nesmierne hlboko zasiahne a zraní dušu človeka a hlavne dušu ženy. Manželstvo je najlepším priestorom, kde možno toto urobiť. Akékoľvek odovzdanie sa ženy mimo manželstva jej vždy ublíži – aj keď si to neuvedomuje alebo nechce priznať. Dievča po tom ako naplno otvorí svoje srdce chlapcovi a on to zneužije, je sklamané a prežíva veľkú vnútornú bolesť. Aby ju táto bolesť nezraňovala, potlačí ju do podvedomia, potlačí svoje prirodzené ženské city a stane sa tvrdou. Takéto dievčatá sa snažia prispôsobiť povahe a prežívaniu chlapca a nasadia si akúsi masku cynickej tvrdosti. Za touto maskou sa skrýva zmes sklamania, poníženia a bolesti. Potlačia svoju identitu a ženskosť, svoje hlboké vrelé ženské city, lebo sa pre ne stali len zdrojom trápenia a osvoja si sexuálnu agresivitu, ktorá je charakteristická pre mužov. Prestávajú byť samé sebou.Takto žijúca mladá žena podvedome stráca pocit vlastnej hrdosti a snaží sa ju späť získať rôznymi inými spôsobmi. Často sa to prejaví únikom do intelektualizmu,kariérizmu a radikálnym feminizmom – za ktorým sa často skrýva ničím neuspokojený pocit nízkej sebahodnoty.

Média a propaganda vedú verejnosť k mylnej predstave, že sú ženské sexuálne zábrany neprirodzené a že praktizovať náhodný pohlavný styk je „moderné a normálne“. Takto presvedčené mnohé dospievajúce dievčatá sa nechávajú zneužívať chlapcami ako „nádoby na spermie“. Niektoré dievčatá ľutujú svoje sebaponižujúce chovanie, ale napriek tomu sa ďalej dopúšťajú pohlavných priestupkov proti sebe samým ako určitého druhu samotrestania. Mnohé dievčatá sú sklamané, nenachádzajú potešenie v povrchných pohlavných stykoch, majú pocit, že boli podvedené a zneužité na pohlavné uspokojenie chlapcov. Pokiaľ u ľudí, na rozdiel od zvierat nie je uspokojená potreba citu a jediné čo zostane je fyzický pohlavný styk, stráca tento styk svoj pôvodný význam a život sa stáva prázdnym. Ak nie sú počas pohlavného styku uspokojené citové potreby a ten je obmedzený len na fyzický zážitok, dochádza k frustrácii, ktorá často vedie k vážnym depresiám. Mnohí pohlavne aktívni mladí ľudia hľadajú dnes uvoľnenie z týchto duševných depresií v perverziách, alkohole, drogách a nezriedka aj v samovražde.14

Niektoré ženy sú ochotné pre pozornosť mužov a pre pocit bezpečia obetovať hrdosť, a niektorí muži využijú ich túžbu vo svoj prospech.

Dramatický vzostup samovrážd dospievajúcich, priamo súvisí s pohlavným životom dnešnej mládeže... Mladí ľudia, ktorí žijú extrémne aktívnym sexuálnym životom, stratia do svojich 14 rokov chuť hľadať niekoho zvláštneho. Väčšina z nich prejde celou škálou sexuálnych skúseností skôr, než dovŕši 16 rokov.

Richard Bloom , psychiater14

Predčasné heterosexuálne skúsenosti pôsobia rušivo na vývoj celej dievčenskej osobnosti.

Helene Deutschová, Psychológia žien.14

A vôbec, zatiaľ ešte nijakej žene nezišlo na rozum, aby namietala proti manželstvu, a na veky vekov jej nič také nezíde na um, ak ju len neskazia sami muži – niečo také by si vyhútala hádam len emancipovaná žena. Pokušenie vždy vychádza z mužov – muž je pyšný, chce byť všetkým, nestrpí nič nad sebou.

Soren Kierkegaard23

Snaha pripútať si muža sexom. Dievča či žena, si uvedomuje, že jej pohlavnosť a telo, sú pre muža veľmi príťažlivé a vzbudzujú v ňom silné túžby. Žena je prirodzene zvodkyňou a láka muža do vzťahu svojim zovňajškom i vnútorným vyžarovaním. Je to prirodzené. Žena má niekedy pokušenie zneužiť túto mužovu slabosť a začne s ním sexuálne žiť, aby si ho k sebe pripútala. Muž sa stáva závislým na sexuálnom živote s ňou. Žena si myslí, že túži po nej, ale on často túži len po milovaní s ňou. Táto sexuálna závislosť /nie láska/ je krátkodobá – často muž zistí, že si so ženou nerozumie a že ju vlastne ani nemiluje, a následne ju opustí. Žena prežíva veľkú bolesť a sklamanie, cíti sa zneužitá. Myslela si, že milostným životom muža ovládne, pripúta si ho a navždy získa. Má pokušenie mať moc nad mužom týmto spôsobom.

Zranená túžba byť prijatá mužom. Žena túži po láske a prijatí zo strany muža. Zvlášť ak jej v detstve chýbal milujúci otec, veľmi túži po ocenení a láske mužov. Je ochotná urobiť všetko – aj stratiť panenstvo a všetky zábrany, aby mužovi vyhovela, urobila ho spokojným a na oplátku si získa jeho pozornosť a lásku.Takéto dievčatá utekajú od jedného muža k druhému a stotožňujú lásku s obyčajným pohlavným stykom. Tieto ženy neustále márne hľadajú „veľkú lásku“ svojho života. Muž skúša, čo si môže dovoliť a toto jej citové zranenie zneužíva.

Podľahnutie citovej manipulácii muža. Žena túži milovať muža vrúcne a nezištne. Muž tento jej sklon môže zneužiť a vydierať ju vyhláseniami typu – „ Keby si ma milovala a naozaj ti na mne záležalo, tak by si sa so mnou vyspala.“ Žena sa nerozhodne zmieta medzi dvoma pólmi - či byť až taká „nezištná“ a dovoliť milému naozaj všetko, aby ho náhodou nestratila alebo si zachovať vlastnú tvár a mať odvahu postaviť sa proti. Mala by tiež vyskúšať muža /tak ako ju skúša on/ či o ňu stojí, aj keď mu odoprie sex pred manželstvom. Žiaľ, často ju jej zranené city a slabá vôľa zradia a podvolí sa. Následne prežíva veľké sklamanie, lebo pochopí, že sa jednalo o mužov egoizmus a jeho neschopnosť rešpektovať ženino slobodné rozhodnutie.

Odhaľovanie tela.

List mužov ženám o obliekaní.

Drahé ženy, neobliekajte sa príliš vyzývavo. Veľké výstrihy, minisukne, obtiahnuté šaty – dávate si ich preto, lebo sa vám to páči, alebo aby ste pritiahli pohľady mužov a vzbudili v nich sexuálnu túžbu? Možno len chcete pritiahnúť záujem a pozornosť mužov, lebo potom cítite, že máte hodnotu, že ste obdivované, pekné a žiadúce. Možno vám chýba zdravé sebavedomie a túžite po pozornosti a ocenení. Možno túžite mať konečne vzťah a akosi podvedome cítite, že toto na mužov zaberá a otvára to dvere pre zblíženie sa. Áno, je prirodzené, že sa túžite skrášľovať a priťahovať mužov. Nie je na tom nič zlé, ak je to primerane cudné. Ale skúste sa zamyslieť nad tým, čo to robí s nami mužmi. Čím viac odhaľujete svoje telo sporým oblečením, tým viac sa v nás mužoch prebúdza telesná žiadostivosť po vašom tele –/ pozor! nie po vás/. Tým viac vnímame len vaše prsia, nohy, brucho, a nie sme tak schopní vnímať vašu dušu. Tým viac v našich predstavách a myšlienkách zažívame fantázie o sexe s vami / teda skôr s vašim telom/ a nie túžbu spoznať vás ako osoby. Dosiahli ste úplne iné, než ste dosiahnúť chceli. Túžili ste po našej láske, úprimnom záujme a naozajstnej pozornosti. Sme vami fascinovaní a vy si myslíte, že vás milujeme. Ale my túžime po vašom tele a klameme, že túžime po vás samotných. Tým, že nám dávate svoje telo akoby na podnose, len slabo zahalené, prebúdzate v nás žiadostivosť – oveľa oveľa silnejšiu ako by bolo treba – až takú, že zaslepí náš rozum, vôľu a schopnosť mať k vám úctu a úprimne vás milovať. A potom sa čudujete, že sa s vami len vyspíme a potom vás odhodíme. Potom ste sklamané, že sme príliš živočíšni a egoistickí a zraňujeme vašu citlivú dušu. Dosiahli ste, čo ste chceli.

Drahé ženy, obliekajte sa viac. Nemusíte byť zahalené od hlavy po päty v nevzhľadných šatách, dajte si šaty, ktoré zvýrazňujú krásu vašej ženskosti, ale jemne, nie vyzývavo. Upravte si vlasy a tvár, ale nie prehnane. A pri pohľade na vás, sa v nás prebudí túžba spoznávať vás, objavovať. Pretože vaše tajomstvá sú cudne skryté – a tak to má byť – nám hovorí náš cit. Tým viac túžime spoznávať tú krásnu pani a predovšetkým jej dušu a osobnosť. Nie sme až takí živočíšni ako si myslíte – dokážeme vnímať krásu duše, ktorá vyžaruje z vašich očí, tváre, pohybov a kriviek tela. Dokážeme vnímať vašu dušu, celé vás, nielen vaše telo. A do nej sa zamilujeme a len táto láska vytrvá, lebo telo sa mení a starne, ale duša môže byť stále krajšia a lepšia. A prebývanie s takouto dušou v tele, je zdrojom naplnenia šťastia – nás oboch.

Ale vy nám musíte v tom pomôcť. Inak dosiahnete pravý opak a budete nešťastné.

Zdravá cudnosť na žene i mužovi je veľmi príťažlivá a očarujúca, dodáva osobe dôstojnosť, vnútornú duševnú integritu a čistotu. Naopak – vyzývavosť a chlipnosť je nám prirodzene odporná. Možno je na prvý pohľad vzrušujúca, ale má krátke trvanie. Cudnosť je trvalá.