Ako žiť sexualitu

Ako žiť svoju sexualitu dôstojne, krásne, pravdivo a šťastne.

Zoznam použitej literatúry

 1. Ján Pavol II: Teologie těla, Paulínky 2005
 2. Karol Wojtyla: Láska a zodpovednosť, Metodicko – pedagogické centrum Bratislava 2003
 3. Christopher West: Radostná zvesť o sexe a manželstve, Redemptoristi 2007
 4. Lidská sexualita – pravda a význam, Karmelit.naklad. 2000
 5. Lauren F.Winnerová: Holá pravda o sexe, Porta libri 2005
 6. Madeleine Rivest: Mať tak krídla – zvesť o sexe, láske a čistote, vyd.Michala Vaška 2001
 7. Ferdinando Bombelli: Milovať telom a dušou, vyd. Don Bosco 2009
 8. Ksawery Knotz: Sex ako ho nepoznáte, Familiaris 2010
 9. Pavol VI.: Humanne vitae, encyklika
 10. Biblia, Spolok sv.Vojtecha 2012
 11. Katechizmus katolíckej cirkvi, Spolok sv.Vojtecha 1998
 12. Antonio Maria Baggio: Eros – sila lásky, Nové mesto 1993
 13. Steve Gallagher: Sexuální závislost, Křesťanský život 2003
 14. Melvin Anchell: Proč neučit sexuální výchovu. Hnutí pro život ČR 2010
 15. Peter Kreeft: Ako vyhrať kultúrnu vojnu, Redemptoristi 2008
 16. Katrina J.Zeno: Som žena. Redemptoristi 2010
 17. J.Ch.Korec: Cirkev v zápase stáročí, Lúč 2008
 18. Benedikt XVI: Deus charitas est, Spolok sv.Vojtecha 2006
 19. Nicky a Sila Lee: Kniha o manželstve, Familiaris 2011
 20. Propagačné materiály o.z. Deti sv.Alžbety, Košice
 21. Mgr.Pavla Poloňová: Spravodajca o.z. Fórum života 4/2007
 22. časopisy „Milujte sa“, vyd. Poznaň
 23. Soren Kierkegaard: Buď – alebo, Kalligram 2007