Ako žiť sexualitu

Ako žiť svoju sexualitu dôstojne, krásne, pravdivo a šťastne.

Antikoncepcia a sexualita

Celé stáročia boli známe určité metódy, ako zabrániť počatiu, ale používali sa veľmi zriedkavo. Práve naopak – mať veľa detí bolo znakom blahobytu a požehnania. V 20.storočí sa začala sexuálna revolúcia práve masovým a ľahko dostupným používaním antikoncepcie. Prvýkrát v dejinách ľudstva sa vo veľkom narušila celistvosť sexuality – tým, že antikoncepcia z nej oddelila plodnosť. Na antikoncepciu sa nazerá ako na niečo pozitívne a pokrokové, pretože ľudia získali kontrolu nad vlastným rozmnožovaním. Všetky hlasy proti antikoncepcii preto môžu vyznievať spiatočnícky. Aké sú teda fakty?

1. Narušenie rovnováhy v prežívaní ľudskej sexuality.

Ľudské sexuálne správanie malo vždy mantinel – a tým bola plodnosť. Je to prirodzený mantinel chrániaci sexualitu pred jej zneužitím, pred tendenciou užívať si ju len pre ňu samotnú, len pre pôžitok. Samotná možnosť počať dieťa chránila ľudí pred nezodpovedným sexuálnym správaním. Počatie dieťaťa je závažná udalosť, ktorá má celoživotný a trvalý dosah na oboch partnerov. Počatie dieťaťa nie je nešťastná nehoda pri milovaní, ale je to jeden z hlavných cieľov sexuálneho života. A preto by to pre partnerov nemalo byť nič prekvapujúce, ale musia s tým vážne počítať. Sex a možnosť počatia nového človeka idú vždy ruka v ruke. Myslieť na možnosť počatia novej ľudskej bytosti robí / aspoň by malo/ žitie sexuality veľmi zodpovedným. Zavedením antikoncepcie sa táto zodpovednosť odstránila, lebo sa odstránila možnosť počatia. Veľmi tým vzrástla promiskuita – človek si uvedomil, že môže mať sex s kýmkoľvek, lebo nie sú z toho žiadne následky. A tak sa začali veľmi šíriť voľné sexuálne vzťahy medzi mladistvými, časté striedanie partnerov a tým aj sklon k povrchnému a nezáväznému sexu. Začala sa viac rozširovať nevera, ktorá je najčastejšou príčinou rozvodov. Manžel i manželka mohli mať aj niekoľko tajných bočných vzťahov, často dlhé roky, bez vedomia toho druhého. Antikoncepcia ich ochránila pred následkami, ktoré by ich prezradili /počatie mimomanželského dieťaťa/.

Ľudia sa s antikoncepciou naplno oddali sexu a zmenili ho na „nevinnú zábavu“ bez následkov. Antikoncepcia, tým, že odstraňuje plodnosť, veľmi zvýrazňuje len jednu časť sexuality – a to je pôžitok. Došlo k presexualizovaniu myslenia i konania v celej spoločnosti. Ľudia sú často silno závislí od sexuálneho pôžitku. Antikoncepcia výrazne narušila rovnováhu a harmóniu v prežívaní ľudskej sexuality.

Prudko rastie počet mladých dievčat, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu. Mnohé z nich ju začínajú užívať už v 15.roku života. Často ich k tomu dotlačia vlastné matky, ktoré sa boja, aby dcéra neotehotnela a nepokazila si „celý život“. Miesto toho, aby matka vychovávala svoju dcéru k správnym postojom k vlastnej sexualite, naučila ju sebaovládaniu, naučila ju vážiť si veľkú hodnotu panenstva, naučila ju hrdosti vo vzťahu k mužom, neposkytne jej väčšinou žiadnu sexuálnu výchovu / tú prenechá kamarátkam a médiam/, ale rovno ju nahovorí na antikoncepciu, aby zabránila následkom jej sexuálnych prešľapov. Akoby jej tým dávala jasný signál, že od nej očakáva nezriadené sexuálne vzťahy a chce aby sa v nich ochránila pred tehotenstvom. Antikoncepcia nie je len o obyčajnom použití tabletky. Ona zmení celý postoj k sexuálnemu životu mladého dievčaťa. Hovoríme tu o antikoncepčnej mentalite. Keď začne dievča užívať hormonálne tabletky a nemá ešte žiadne vzťahy s chlapcami, berie ich preventívne – znamená to, že ich berie s vedomím, že sa jej niekedy môže stať / na diskotéke, školskom výlete alebo na chate/, že bude mať náhodný sexuálny styk s náhodným mužom, pri ktorom nechce otehotnieť. Svoju psychiku otvára tejto eventualite, aktívne s ňou ráta, vystavuje sa jej. Hormonálne tabletka jej dáva zdanlivý pocit istoty a bezpečia, že môže mať sex bez následkov – kedykoľvek a za akýchkoľvek okolností. Tým, že stále užíva tabletky, neustále podvedome myslí na to, že môže prísť neočakávaný sex – nosí túto myšlienku vo svojej mysli, otvára sa jej. Nenápadne dochádza k tomu, že sex začne vnímať ako zábavu, ako nezáväznú záležitosť. Ak sex zbavíme možnosti splodenia človeka – ako závažného dôsledku sexuálneho aktu, zredukujeme ho len na pôžitok. Možné splodenie novej bytosti si vyžaduje celoživotný záväzok vernosti a postoj veľkej zodpovednosti. Ak sa má v takejto atmosfére odohrávať sexuálny akt, tak antikoncepcia, tým že plodnosť odsúva nabok, robí zo sexuálneho pomeru nezáväznú vec bez dôsledkov pre oboch partnerov.

Dievča užívajúce antikoncepciu sa nevedome otvára pre degradačný postoj k sexu. Je pre ňu pokušením otvoriť sa promiskuite i skupinovému sexu alebo nevere. Paradoxne dochádza k fenoménu, ktorý sa volá „risk compensation“ – hormonálna antikoncepcia aj antikoncepcia vôbec vytvára vo svojich užívateľkách falošný pocit bezpečia a následkom toho je nárast rizikového chovania. Inými slovami, antikoncepcia zbavuje človeka zodpovednostiza dôsledky svojho konania, so všetkými negatívami, ktoré takýto postoj prináša. Objav a rozšírenie antikoncepcie priniesli hlboké (a negatívne) zmeny v sexuálnom správaní ľudí. Mnohéštatistiky v západnej Európe dokázali, že i napriek masívnej propagácii antikoncepcie narastá počet tehotenstiev a pohlavných ochorení u neplnoletých dievčat. A tak matky nedocielia, to čo chceli - ich dcéry sa vôbec nemusia uchrániť pred nechceným tehotenstvom, ba práve naopak, jeho riziko ešte stúpa.

Žena si myslí, že hormonálnou antikoncepciou získa nezávislosť od mužov.Ale neuvedomuje si, že práve ona sama sa užívaním antikoncepcie stáva pre mužov veľmi vďačnou korisťou ich sexuálnych radovánok. /pestuje to v mužoch nezodpovednosť – veď nemusia sa trápiť s možnými následkami, ktoré so sebou prináša splodenie dieťaťa/. Takáto žena dáva mužovi svoje telo ako na podnose. Pre ženu je to ponižujúce. Namiesto vytúženej slobody a nezávislosti voči mužom, sa pre nich stáva hračkou na povrchné a náhodné uspokojenie. Povedzme si úprimne – ktorý muž si skutočne váži takúto ženu? Toto je ten výdobytok feminizmu ? Toto je tá snaha dosiahnúť zrovnoprávnenie a dôstojnosť žien? Antikoncepčná mentalita vyhovuje možno ešte viac mužom ako ženám.

Dievčatá užívajúce hormonálnu antikoncepciu už nemajú dôvod na to, aby pracovali na zveľaďovaní mravných cností, potrebných k zrelej a vyváženej sexualite – ako je schopnosť sebaovládania, pevná vôľa, úcta k vlastnému telu, prirodzené zábrany a stud. Antikoncepcia otvára dievča predčasnému sexuálnemu životu – a to ešte skôr než osobnostne a hormonálne vyzrie.

Mnohé dievčatá berú hormonálnu antikoncepciu len z dôvodu úpravy nepravidelného cyklu a pre bolestivú menštruáciu. Ak by mali skutočne len tento motív, nebolo by to až také zlé. Žiaľ, niekedy je to skôr nepriznanie si skrytého motívu vyskúšať pohlavný styk a zakrývania vlastných pocitov viny. A dievča sa tak či tak významne otvára pre všetky vyššieuvedené pokušenia.

2. Paradoxný nárast interrupcií a pohlavných ochorení.

Tým, že antikoncepcia nie je stopercentne účinná, môže dôjsť aj napriek jej používaniu k počatiu dieťaťa – postoj k takejto udalosti je vždy negatívny – lebo dieťa nebolo vo vedomí používateľa antikoncepcie ani očakávané ani chcené. Táto udalosť sa berie ako zlyhanie antikoncepcie alebo nešťastie, ktoré treba okamžite odstrániť. Nasleduje interrupcia. Jedna z najnovších španielských štúdii sledovala trendy v užívaní antikoncepcie a jeho následky: v priebehu rokov 1997-2007 došlo k nárastu používania antikoncepčných metód zo 49,1% na 79,9%. Najčastejšie používanou metódou bol kondóm (nárast z 21% na 38,8%), nasledovaný antikoncepčnou pilulkou (nárast zo 14,2% na 20,3%). Počet umelých potratov na žiadosť matky vzrástol z 5,52 na 11,49 na 1000 žien.Inými slovami: zatiaľ čo užívanie antikoncepcie v priebehu 10 rokov vzrástlo o 63%, počet umelých potratov sa za rovnaké obdobie zvýšil o 108%. Je úplne zjavné, že tvrdenie propagátorov antikoncepcie o údajnej nepriamej úmere "viac antikoncepcie - menej potratov" nie je podložené pravdou.Táto skutočnosť môže vyzerať ako paradox, ale len na prvý povrchný pohľad. Faktory tohto javu sú totiž známe. V prvom rade je to nespoľahlivosť antikoncepčných prostriedkov. Dokonca aj Guttmacher Institut na svojich stránkach uvádza mieru zlyhania kondómov závratných 17,4%. To znamená, že pokiaľ 1000 párov behom jedného roku pri každom pohlavnom styku použije kondóm, na konci roku bude 174 z nich tehotných. Preto argument „antikoncepcia znižuje počet umelých potratov“, je pochybný.

Často sa argumentuje, že antikoncepcia bráni šíreniu pohlavných ochorení. Platí to jedine pre kondóm – aj to len čiastočne, lebo jeho účinnosť je len 83% - v 17% zlyhá a dôjde ku kontaktu so sekrétmi, ktoré obsahujú infekčné agens. Zároveň niektoré vírusy vrátane HIV dokážu prejsť cez póry neporušeného kondómu. Hormonálna antikoncepcia akéhokoľvek druhu, špirála, pesar, či spermicídne gély, pred prenosom infekcie vôbec neochránia. Preto – opäť logicky, masovým rozšírením antikoncepcie došlo k rozšíreniu promiskuity a tým aj pohlavných ochorení.

Prof. Edward C. Green, riaditeľ Výskumného projektu prevencie AIDS v Harvardskom centre pre populáciu a rozvojové štúdie, potvrdil, že
„podľa našich najlepších štúdií, vrátane Prieskumu demografického zdravia, financovaného vládou USA, existuje asociácia medzi väčšou dostupnosťou a používaním kondómov a vyššou!! (nie nižšou) mierou nákazy HIV. Toto môže byť v dôsledku fenomému známeho ako riziko kompenzácie, čo znamená, že keď niekto používa tzv. „Riziko znižujúcu technológiu“ ako kondómy, kompenzuje zníženie rizika tým, že podstupuje častejšie riziko, ako by tomu bolo bez riziko znižujúcej technológie.“

Antikoncepcia priniesla neskonale viac škôd ako osohu a narušila dizajn ľudskej sexuality. Spoločnosť miesto toho, aby vychovávala mladých ľudí k zdržanlivosti a zrelému žitiu sexuality, „zasype“ mladých ľudí na každom kroku kondómami a hormonálnymi tabletkami, akoby rátala s tým, že mladí sú už skazení a treba ich ochrániť pred následkami. Tým ale akoby ich priamo povzbudzovali k sexuálnemu životu.

3. Zdravotné a psychické následky.

Neustále sa propaguje, že hormonálna antikoncepcia pozitívne ovplyvňuje ženskosť a krásu – zvláčňuje pleť, zväčšuje prsia atď.Tieto dve veci možno ovplyvní, ale štúdie dokazujú, že tabletka vezme žene oveľa viac ako jej dá. Hormonálna antikoncepcia nasadená dievčatám v skorom veku s ešte neukončeným telesným rastom tento rast predčasne ukončuje, nakoľko pohlavné hormóny obsiahnuté v tabletkách uzatvárajú epifizárne štrbiny dlhých kostí.

Okrem častých nežiaducich účinkov hormonálnej antikoncepcie akými sú napr. abnormálne krvácanie z maternice, nevoľnosť, bolesti hlavy, pŕs, brucha, emočná labilita, depresia, strata libida (ženskosti), obezita, vyskytujú sa aj oveľa závaženejšie – a to zvýšený tromboembolizmus a s ním spojená pľúcna embólia,cievno-mozgová príhoda a srdcový infarkt. Tiež nepriaznivo vplýva na enzymatické systémy a imunitný systém, ktoré chránia organizmus pred vplyvom kancerogénov – rakovinotvorných látok. Z tohto dôvodu ženy užívajúce hormóny častejšie ochorejú na rakovinu prsníka, maternice, vaječníkov, pečene a iné typy rakovín. Riziko vzniku rakoviny sa rovná riziku u žien neužívajúcich hormonálnu antikoncepciu až po 10-tich rokoch od jej vysadenia. 20

Ženy hormonálnou antikoncepciou oslabujú svoju prirodzenú schopnosť otehotnieť. A tak sa neraz stáva, že vo veku okolo tridsiatky, keď chcú počať, musia svoje telo zaťažovať ďalšou dávkou hormónov, aby sa im to vôbec podarilo. Po vysadení hormónov trvá maternici 2 roky, aby sa úplne zregenerovala. Zaujímavá je štúdia, v ktorej sledovali vývin detí žien, ktoré otehotneli do dvoch rokov od vysadenia hormónov. Boli pozorované skryté vývojové deficity: zlá jemná motorika, zlá koordinácia pohybov, hyperaktivita, problémy s učením atď. Tieto problémy pravdepodobne súviseli s ešte úplne neobnovenou funkciou výstelky maternice v dôsledku používania hormonálnej antikoncepcie a následne s nízkym krytím živín, vitamínov, minerálov stopových prvkov u detí počas vnútromaternicového vývinu.20

Žena užívajúca hormóny nevonia mužom. Feromóny sú látky, vďaka ktorým jedinci rovnakého druhu medzi sebou vedome alebo podvedome komunikujú. Ženy si medzi sebou vymieňajú informácie ohľadom menštruačného cyklu, a smerom k mužom či sú plodné, neplodné alebo tehotné. Ženy užívajúce hormóny vysielajú mužom falošný signál, že sú tehotné. Doslova im „nevoňajú“. Muži potom podvedome vyhľadávajú ženy, ktoré im „voňajú“- tie prostredníctvom feromónov vydávajú signál, že sú plodné. V dôsledku zmeny zloženia feromónov si ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu vyhľadávajú nevhodných partnerov - tzv. ochrancov, ktorých imunitný systém je podobný im, následkom čoho sú časté poruchy plodnosti. 20

Zaujímavé je, že od začiatku éry hormonálnej antikoncepcie od roku 1959, plodnosť mužov klesla o 50% a častejší je aj výskyt deformácii na ich genitáliach. Od začiatku tejto éry sú ženy hrubšie a tvrdšie, vznikajú prvé feministické hnutia. Po prvýkrát v histórii ľudstva nie sú „hormonálne zladené“, čo má pravdepodobne ďalekosiahle následky v spoločnosti (vysoké percento rozvodovosti, nevery...). Z vyšieuvedeného vyplýva,že ženy užívajúce hormon.antikonc. sú pre mužov menej atraktívne.20

"Najväčším zločinom je podávanie hormonálnej antikoncepcie mladistvým. Slečna mala niekoľkokrát nepravidelnú menštruáciu, má akné, tak jej predpíšeme pilulky. Podávané hormóny vyradia z činnosti jej vlastný systém a nahradia ho cyklom s pseudokrvácaním. Presne tieto dievčatá sú typickými kandidátkami na neplodnosť a stretávam sa s nimi vo svojej ordinácii. V pätnástke začne s antikoncepciou, v dvadsaťosmičke ju vysadí, v tridsiatke sa lieči na neplodnosť a o ďalšie dva roky ide na umelé oplodnenie,"

MUDr. Helena Máslová, gynekologička

Najprv dáme žene hormonálnu antikoncepciu, aby mohla mať nezáväzný sex, potom jej ponúkneme očkovaciu látku proti papilomavírusu, ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice a ktorý sa šíri promiskuitou. A potom, keď po rokoch užívania hormónov už nedokáže otehotnieť, pošleme ju na umelé oplodnenie. Nie je to hlúpe? Je to umelé vytváranie problémov, z ktorých si mnohí urobia dobrý biznis. A pritom, ak by sme mladé dievča naučili normálnemu sexuálnemu správaniu, nič z tohto by nepotrebovala. Spýtajme sa teda – komu pomohol masívny nárast užívateliek antikoncepcie? Ani matkám, ani deťom, ani spoločnosti. Jediný, kto tu skutočne zarobil, boli výrobcovia antikoncepcie a potom samozrejme potratové kliniky. A práve kvôli veľkej lobby a objemu peňazí, ktorý sa v tomto odvetví farmaceutického priemyslu točí, sa o rizikách HA veľmi často nehovorí a sú zamlčiavané alebo zľahčované. Spoločnosť a farmaceutické firmy vyrábajúce antikoncepciu propagujú akýsi nový ideál ženy – moderná žena je nezávislá, sebavedomá, pestuje kult tela a samozrejme musí užívať hormonálnu antikoncepciu, lebo inak bude pokladaná za zaostalú, hlúpu a nemodernú. Tento sociálny tlak zo strany spoločnosti i rovesníčok, je veľmi silný. Tiež prispieva k tomu, že dievčatá siahajú po antikoncepcii. Dokonca ich presviedčajú o tom, že je to zodpovedný a rozumný postoj.

Plodnosť ovplyvňuje život ženy viac ako si myslí. Nie je to len o schopnosti počať a porodiť dieťa. Plodnosť ovplyvňuje a prestupuje celú jej bytosť – telo, emócie, psychiku. Celá ženskosť, celá duša ženy, je nasmerovaná k tomu, aby dávala život. Ak žena odstráni plodnosť zo svojho života pomocou antikoncepcie, zasiahne to / bez toho, aby si to uvedomovala/, aj jej psychiku a osobnosť. Akoby tým niečo veľmi podstatné odrezala zo svojej duše.

Je úplne neprirodzené zablokovať hormonálny cyklus ženy / ktorý je prejavom zdravia/ a celú jej plodnosť. Žena s umelo odstránenou plodnosťou už nie je naplno ženou.

4. Vplyv antikoncepcie na manželskú lásku.

Používanie antikoncepcie u manželov môže mať tie isté následky. Škodí manželskej láske. Ako už bolo spomenuté vyššie, môže podporovať sklon k nevere / a teda k mimomanželskému sexu/, bez viditeľných dôkazov. Tiež spôsobuje zastavenie manželskej lásky na jej začiatočnom stupni – stupni zmyslovej lásky, a vedie a rozvíja ju hlavne týmto smerom. Tým, že sa už manželia nemusia „obávať“ splodenia dieťaťa, popustia uzdu svojej žiadostivosti.

Manželská sexuálna čistota znamená dať sexu v manželstve správne miesto, intenzitu a čas. Znamená to harmonické prežívanie sexu, tak aby nepoškodzovalo, ale posilňovalo a rozvíjalo manželskú lásku a vzťah. Manželská sexuálna čistota neznamená celibát, ani to neznamená nemôcť si vzájomne užívať extázu a vzájomnú sexuálnu radosť. Znamená to, dať tomu tú správnu mieru. Prílišné vyhľadávanie rozkoše a príjemnosti v manželskom sexe, môže upriamiť pozornosť partnera len na rozkoš ako takú a doviesť ho niekedy až k neúcte voči slobode a dôstojnosti druhého partnera. Môže ho brať len ako predmet na uspokojenie svojej sexuálnej túžby, nehľadiac na jeho túžby, potreby, pripravenosť atď. Často sa už potom ani nejedná o milovanie dvoch milujúcich sa osôb, ale o vzájomné masturbovanie a dosahovanie orgazmu za pomoci tela druhého. Často nejde ani o zapojenie citov, emócii, úcty a lásky, do komunikácie tiel – do sexuálneho života, ale len o „odbavenie sa.“ Antikoncepcia takéto myslenie a jednanie len podporuje. Manželská láska je komplexná – telesná, duševná a duchovná. Rozvíja sa celý život. Sex stráca tú prvotnú veľkú intenzitu aká bola v mladosti, a telesný život sa viac preduchovňuje – tým láska rastie a prehlbuje sa. Manželská sexuálna čistota práve znamená rozvíjať aj duchovný rozmer lásky a spojiť ho so sexuálnym. Veľmi tomu napomáha žitie plodných a neplodných dní – počas plodných dní / ak si neželajú ďalšie dieťa/ sa vyhnú pohlavnému styku a učia sa prejavovať lásku iným spôsobom – nežnosťou, rozhovorom, spoločnými záujmami, atď. Nie je to odmietanie plodnosti ako pri antikoncepcii, ale jej prijatie v harmonickom kontexte. Medzi využívaním plodných a neplodných dní a antikoncepciou je veľký rozdiel.

V skutočnosti sa oba tieto prípady hlboko odlišujú: v prvom prípade manželia oprávnene využívajú možnosť, ktorú im dala príroda. V druhom zasa prekážajú, aby počatie prebiehalo podľa svojho prirodzeného poriadku.9

V manželstve sa učí človek sexuálnemu sebaovládaniu, pevnej vôli, dať sexuálnym túžbam správne miesto v hodnotovom rebríčku i v manželskej láske – kde sex nemôže byť na prvom mieste, lebo by to znamenalo, že ak jeden z nich už nie je schopný, tak ich vzťah sa rozpadne. Na prvom mieste je hlboké priateľstvo, úcta, obetavosť, láska - ako chcieť dobro druhému. Tak sú partneri odolnejší voči pokušeniam nevery alebo rozvodu. Sex ako taký nenaplní ich najhlbšie túžby – len na sexe nemožno nikdy stavať manželstvo.

Manželská láska s antikoncepciou je oklieštená a neúplná. Dokonalá manželská láska – dokonalý akt splynutia a zjednotenia spočíva v úplnom odovzdaní jedného druhému so všetkým, čo má. Ak jeden odmieta plodnosť druhého a ten druhý mu ju odmieta darovať, toto vzájomné darovanie sa je len čiastočné, neúplné. A to narúša podstatu lásky.

Čestní ľudia sa môžu dostatočne presvedčiť o pravdivosti tohto učenia, ak si všimnú následky metód umelého regulovania pôrodnosti. Predovšetkým nech si uvedomia, aká široká a ľahká cesta sa takýmto konaním môže otvoriť pre manželskú nevernosť a všeobecný pokles mravnosti. Nie je na to ani potrebná dlhá skúsenosť, aby sa mohol každý presvedčiť o slabosti ľudskej prirodzenosti a aby pochopil, že ľudia – najmä mladí, tak ľahko podliehajúci náruživostiam – potrebujú povzbudenie na zachovávanie morálneho zákona a že sa im nesmie uľahčovať cesta k jeho porušovaniu. Treba sa obávať aj toho, že muži, čo si zvykli používať prostriedky na zamedzenie počatia, stratia k ženám úctu. Nebudú brať do úvahy ich telesnú a duševnú rovnováhu, urobia si z nich nástroj pre svoju žiadostivosť a nebudú ich považovať za životné družky, ktoré majú ctiť a milovať.9
Dva rozmery manželského zväzku, rozmer jednoty a rozmer plodenia, nemôžu byť umelo oddeľované bez porušenia najvnútornejšej pravdy samotného manželského aktu. /Gratissimus sane/